วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครูสัปดาห์ที่ ๑
บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑
โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐  เขตเทศบาล / อบจ.
-ช่วยงานฝ่ายวิชาการจัดตารางเรียน/ตารางสอน
-เข้าร่วมประชุมพร้อมกับครูและบุคคลากรในโรงเรียน
-จัดแบ่งครูพี่เลี้ยงของแต่ละเอกและแต่ละชั้น-จัดสถานที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
-ควบคุมนักเรียนชั้น ป,๒/๒
-ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดตอนเช้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง-ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องและทำความสะอาดห้องเรียนพร้อมนักเรียน 
-ช่วยแม่บ้านตักข้าวให้นักเรียน
- จัดบอร์ดวันวิสาขบูชา
-ตอนเช้ารอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน/ตอนเย็นส่งนักเรียนกลับบ้าน 
-พานักเรียนไปโรงละครที่สนามกีฬาหน้าเมือง
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตนเองรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น