วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555


เล่าเรื่องของฉัน

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวซุลมาลียะห์    เจะหลง
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ฝึกสอนที่ โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น