วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ตารางสอน โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เวลา

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

วัน/คาบ


จันทร์
ภาษาไทย
.๒/๑


อังคาร
ภาษาไทย
.๒/๒
ภาษาไทย
.๒/๑
พักเที่ยง

พุธ
ภาษาไทย
.๒/๑
ภาษาไทย
.๒/๒
ภาษาไทย
.๒/๒
พฤหัสบดี
    ภาษาไทย     ป.๒/๒


ศุกร์

 ภาษาไทย     ป.๒/๒
ภาษาไทย
.๒/๑
ภาษาไทย
.๒/๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น